דו"ח ונסח חברה על עדן תדלוק בע"מ

3 דוחות זמינים על חברת עדן תדלוק בע"מ
דוח פרטי חברה, דוח מידע עסקי ודוח מלא

הדוח על חברת עדן תדלוק בע"מ, ח.פ: 514592294 יכיל מידע מעמיק אשר יכלול את הנושאים הבאים:

פרטים כלליים על החברה

רשימת הדירקטורים של החברה, כולל מספרי ת"ז שלהם, וכתובתיהם

רשימת בעלי המניות של החברה ופרטיהם האישיים, כולל אחוז האחזקות שלהם בחברה

סה"כ ההון הרשום וחלוקת הון המניות

שעבודים לחברה

שינויים בתקנון (אם עודכנו שינויים)

שמות קודמים לחברה

מידע על הגשת דוחות שנתיים לחברה

מידע משפטי גלוי אודות החברה

מידע על תהליך פשיטת רגל של התאגיד

בדיקה על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה

בדיקת לקוח מוגבל (בנסיבות מחמירות) של התאגיד בבנקים

בדיקת לקוחות מוגבלים (בנסיבות מחמירות) של בעלי המניות בבנקים

הוצל"פ - האם בעלי המניות נמצאים ברשימת החייבים של ההוצאה לפועל

קבל דוח חברה מעודכן

קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת "עדן תדלוק בע"מ" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד
מידע עסקי


חזרה לאתר מידע עסקי