אלפנאר - לקידום תעסוקת ערבים בישראל (חברה לתועלת הציבור)

    פרטים על חברת אלפנאר - לקידום תעסוקת ערבים בישראל (חברה לתועלת הציבור)   ALFANAR FOR PROMOTING EMPLOYMENT OF ARABS IN ISRAEL LTD (CC)

ח.פ 514836832

שם חברה אלפנאר - לקידום תעסוקת ערבים בישראל (חברה לתועלת הציבור)
שם חברה באנגלית ALFANAR FOR PROMOTING EMPLOYMENT OF ARABS IN ISRAEL LTD (CC)
סטאטוס פעילה
סוג חברה חברה פרטית
דוחות על החברה קבל דוח חברה מעודכן מ-DataCheck
סוג חברה ממשלתית חברה לא ממשלתית
סוג מגבלות מוגבלת
משרדי ג'וינט ישראל (חל"צ)
מטרת החברה לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תחום מטרות ציבוריות בלבד:לפעול מתוך וביחד עם החברה הערבית על מגוון חלקיה
כגוף ארצי ייעודי בהובלה ערבית
מדינה ישראל
כתובת דרך רופין   9
עיר ירושלים   (לחברות נוספות בירושלים)
מיקוד \ ת.ד   3489  דו"ח מידע עסקי מלא על חברת " אלפנאר - לקידום תעסוקת ערבים בישראל בעמ (חברה לתועלת הציבור)"


דוח מידע עסקי על החברה
קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת " אלפנאר - לקידום תעסוקת ערבים בישראל (חברה לתועלת הציבור)" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד
הדוחות של
קבל דוח חברה מעודכן

קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת " אלפנאר - לקידום תעסוקת ערבים בישראל (חברה לתועלת הציבור)" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד  מידע גלוימידע על אזור ירושלים
ALFANAR FOR PROMOTING EMPLOYMENT OF ARABS IN ISRAEL LTD (CC)
מידע עסקי