גוש: 6376 חלקה: 34 (נ.פ.פ. 1995)

    פרטים על חברת גוש: 6376 חלקה: 34 (נ.פ.פ. 1995)   PLOT: 6376 PARCEL: 34 (N.F.F. 1995) LTD.

ח.פ 512217175

שם חברה גוש: 6376 חלקה: 34 (נ.פ.פ. 1995)
שם חברה באנגלית PLOT: 6376 PARCEL: 34 (N.F.F. 1995) LTD.
סטאטוס פעילה
סוג חברה חברה פרטית
דוחות על החברה קבל דוח חברה מעודכן מ-DataCheck
סוג חברה ממשלתית חברה לא ממשלתית
סוג מגבלות מוגבלת
מטרת החברה לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תחום לעסוק בנכסי דלא ניידי
מדינה
כתובת אשל אברהם   15
עיר בני ברק   (לחברות נוספות בבני ברק)
מיקוד \ ת.ד 51563    דו"ח מידע עסקי מלא על חברת "גוש: 6376 חלקה: 34 (נ.פ.פ. 1995) בעמ"


דוח מידע עסקי על החברה
קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת "גוש: 6376 חלקה: 34 (נ.פ.פ. 1995) " הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד
הדוחות של
קבל דוח חברה מעודכן

קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת "גוש: 6376 חלקה: 34 (נ.פ.פ. 1995) " הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד  מידע גלוימידע על אזור בני ברק
PLOT: 6376 PARCEL: 34 (N.F.F. 1995) LTD.
מידע עסקי